Przedszkole Samorządowe Nr 11
w Piotrkowie Trybunalskim

Play with English - Play in English!

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 1 =
1
.
ZGŁOSZENIA DO PROJEKTU
Zgłoszenia do projektu przyjmowane są w okresie od 01.09.2021r do 30.09.2021r.
Zgłoszenia następują poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej www.learn-how-to-teach.pl
Do projektu może zgłaszać się wielu nauczycieli z jednej placówki, nie ma żadnych ograniczeń w tym zakresie.
Dwa z zadań projektowych (w lutym i w maju) będą zadaniami konkursowymi.

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Projekt realizowany jest w dniach 1.10.2021 – 30.05.2022
Projekt adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Oficjalne podsumowanie projektu oraz rozesłanie certyfikatów nastąpi do
30.06.2022 r.
Uczestnicząc w projekcie, nauczyciel zobowiązany jest realizować zajęcia
tematyczne– minimum raz w miesiącu. Zadania projektowe podane są poniżej w
Harmonogramie.
Realizację zajęć nauczyciel dokumentuje wykonując zdjęcia oraz pisząc notatkę
opisującą ich przebieg lub nagrywając relację video.
Relacje ze wszystkich kreatywnych działań należy nadesłać mailowo na adres
projekt@learn-how-to-teach.pl najpóźniej do 15 czerwca 2022.
Jedynymi wytycznymi wykonywanych zadań jest ogólny sposób ich realizacji.
Pozostałe działania są dowolne, mają być kreatywne i twórcze, stąd nie mogą być
odgórnie narzucone :)
Nauczyciel, który zgłosi się do projektu, proszony jest o aktywny udział w grupie
facebookowej dedykowanej projektowi, poprzez dodawanie zdjęć z bieżącej
realizacji projektu oraz dzielenie się pomysłami i inspiracjami.

Harmonogram:
PAŹDZIERNIK- Eksperymenty z kolorami po angielsku
LISTOPAD- wierszyki, rymowanki i zabawy paluszkowe (Finger
Rhymes) jako sposób na zabawy komunikacyjne
GRUDZIEŃ- Świąteczne życzenia z okazji Bożego Narodzenia
STYCZEŃ- Time for a story- wykorzystanie książek/historyjek/
opowiadań na zajęciach.
LUTY- tworzymy pomoc edukacyjną, która pomoże rozwinąć
skrzydła w mówieniu
MARZEC- Master Chef- Gotujemy po angielsku!
KWIECIEŃ- Zajęcia w terenie
MAJ- Wiosenne figle, scenki i piosenki, czyli drama na zajęciach

Zadanie dodatkowe:
Zaangażowanie rodziców w naukę języka angielskiego- „Mummy, Daddy
Play With Me!” termin realizacji -dowolny
Wszystkie prace zostały tak zaplanowane, żeby można było je
wykorzystać podczas codziennych zajęć w przedszkolu lub szkole, żeby
nie dokładały nauczycielowi obowiązków, a pokazywały twórczą i
kreatywną stronę nauczycielskiej pracy.

CELE
Głównym celem niniejszego projektu są kreatywne i twórcze działania
nauczycieli oraz uruchamianie twórczości dzieci, które są uczestnikami
procesu edukacyjnego, a nie tylko jego odbiorcami.
Istotne jest aby nauczyciel prowadzący zajęcia w ramach projektu,
pokazywał dzieciom, iż język angielski może być obecny w różnych
dziedzinach ich życia już od najmłodszych lat („po angielsku” można się
bawić, można gotować, można rysować, można eksperymentować etc.).
Kolejnym celem niniejszego projektu jest rozwijanie kompetencji
komunikacyjnej w języku angielskim już od najmłodszych lat. Pragniemy
pokazać, że język angielski z najmłodszymi to nie tylko zabawa w
„nazywanie po angielsku”, to sposób komunikacji.
Doskonalenie umiejętności: planowania pracy, logicznego myślenia,
doskonalenia motoryki małej, obowiązkowości, koncentracji i skupienia,
współpracy, porządkowania swojego miejsca pracy... traktujemy jako
efekt uboczny kreatywnych i twórczych działań w ramach projektu :)
Integracja grona nauczycieli oraz wspólna inspiracja.
Zakończenie projektu
Każdy nauczyciel otrzymuje bezpłatny certyfikat uczestnictwa oraz
dyplomy dla dzieci w wersji pdf.
Każda placówka otrzymuje bezpłatny certyfikat w wersji pdf.

Załączniki artykułu

play in english (pdf) 3.42mb, (Pobrań: 12)
powrót