Przedszkole Samorządowe Nr 11
w Piotrkowie Trybunalskim

Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 2 =
ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI SAMORZĄDOWYCH NA ROK SZKOLNY 2024/2025
Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli samorządowych odbywa się na wolne miejsca do poszczególnych grup wiekowych i uzależniona jest od możliwości organizacyjnych danej placówki. Do przedszkola samorządowego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Informacja o wolnych miejscach, na które będzie dokonywany nabór umieszczona zostanie na tablicach informacyjnych w poszczególnych przedszkolach samorządowych do dnia 29 lutego 2024r.

Informujemy, że zgodnie z:
Zarządzeniem Nr 8 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 8 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski, informujemy iż postępowanie rekrutacyjne do naszego przedszkola rozpoczyna się 01.03.2024. 
Informacja o wolnych miejscach, na które będzie dokonywany nabór umieszczona zostanie na tablicach informacyjnych w poszczególnych przedszkolach samorządowych do dnia 29 lutego 2024 r.

W Przedszkolu Samorządowym nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim rekrutacja prowadzona będzie na następujące wolne miejsca:

3 latki(rocznik 2021) – 27 miejsc
4 latki(rocznik 2020) – 3 miejsca
5 latki (rocznik 2019) – 2 miejsca
6 latki (rocznik 2018) – 7 miejsc


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski na rok szkolny 2024/2025.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Postępowanie rekrutacyjne od 01.03.2024r. do 22.03.2024 r.
Postępowanie uzupełniające od 15.04.2024 r. do 18.04.2024r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Postępowanie rekrutacyjne od 25.03.2024r. do 29.03.2024 r.
Postępowanie uzupełniające od 19.04.20234 r. do 23.04.2024r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Postępowanie rekrutacyjne 23.04.2024 godz.14:00
Postępowanie uzupełniające 16.05.2023 godz.14:00

Potwierdzenie przez rodzica (opiekuna) kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

​Postępowanie rekrutacyjne od 29.03.2024 r.(od. godz.14.00) do 03.04.2024 r
Postępowanie uzupełniające od 24.04.2024 r. (od godz.14.00) do 25.04.2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych.

​Postępowanie rekrutacyjne 04.04.2024 r. godz. 14.00
Postępowanie uzupełniające 26.04.2024 r. godz. 14.00

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych przedszkoli ogłaszane są na tablicach informacyjnych w przedszkolach.

Rodzice składają wniosek wyłącznie do przedszkola pierwszego wyboru.
We wniosku rodzice mogą zaznaczyć nie więcej niż dwa inne przedszkola, tzw. drugiego i trzeciego wyboru. W procesie rekrutacji wniosek będzie rozpatrywany w poszczególnych przedszkolach według podanej kolejności. Jeżeli dziecko nie zostało przyjęte do przedszkola z pierwszego wyboru, może być przyjęte do drugiego lub trzeciego wyboru w przypadku wolnych miejsc w tych przedszkolach. Dziecko nieprzyjęte do żadnego z zaznaczonych we wniosku przedszkoli pozostaje na listach rezerwowych w danych przedszkolach.

Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych do poszczególnych przedszkoli ogłaszane są na tablicach informacyjnych w przedszkolach.

I. KRYTERIA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLI SAMORZADOWYCH

KRYTERIA GŁÓWNE (1punkt)
 • Wielodzietność rodziny kandydata.
 • Niepełnosprawność kandydata.
 • Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
 • Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
 • Samotne wychowanie kandydata w rodzinie.
 • Objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 • Powyższe kryteria mają jednakową wartość w procesie rekrutacji!
KRYTERIA DODATKOWE
 • Kandydat, którego oboje rodzice zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu pracy lub uczą się w trybie dziennym kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko – 5 pkt.
 • Rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego przedszkola w dacie składania wniosku i będzie uczęszczało nadal w roku, którego dotyczy rekrutacja – 3 pkt.
 • Odległość przedszkola od miejsca zamieszkania kandydata do 3 km – 1 pkt.
Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów dodatkowych
 • Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy lub pobieraniu nauki w trybie dziennym.
 • Oświadczenie rodziców/rodzica kandydata o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez rodzeństwo kandydata w tym samym przedszkolu.
 • Oświadczenie rodziców/rodzica, że odległość od miejsca zamieszkania kandydata do przedszkola nie przekracza 3 km.

II. ZASADY REKRUTACJI DZIECI SPOZA TERENU MIASTA
Dzieci zamieszkałe poza terenem miasta Piotrkowa Trybunalskiego mogą być przyjęte do przedszkola samorządowego w przypadku wolnych miejsc po zakończonej rekrutacji do przedszkoli samorządowych na rok szkolny 2024/2025.
Harmonogram w  załączniku. 


 

Załączniki artykułu

Klauzula informacyjna Przedszkola - rekrutacja (doc) 0.02mb, (pobrań: 216)
Oświadczenie o wielodzietności (doc) 0.03mb, (pobrań: 148)
Oświadczenie o zatrudnieniu (doc) 0.03mb, (pobrań: 239)
Oświadczenie odległość (doc) 0.03mb, (pobrań: 215)
Oświadczenie piecza zastępcza (doc) 0.03mb, (pobrań: 109)
Oświadczenie rodzica samotnego (doc) 0.03mb, (pobrań: 115)
Potwierdzenie woli (doc) 0.03mb, (pobrań: 197)
Oświadczenie-rodzeństwo (doc) 0.01mb, (pobrań: 121)
Wniosek o przyjęcie do przedszkola (doc) 0.05mb, (pobrań: 139)
harmonogram (doc) 0.02mb, (pobrań: 21)
zarzadzenie (doc) 0.02mb, (pobrań: 11)

Niedziela 21 kwietnia 2024

Feliks, Addar, Anzelm, Drogomił, Apollo, Apollina, Bartosz, Konrad